Проекти и Дейности

Иновативно училище

В този урок учебният предмет география беше преплетен с музика, хореография, физическо възпитание и математика.

Майсторски клас по иконопис

Основната цел на проекта е развитие на творчески туризъм на база местното културно наследство.

Заедно в е-бъдещето

Проект „Заедно в е-бъдещето“ се реализира в партньорство с Фондация „Америка за България“ в рамките на конкурс „Онлайн учене“.

Последни новини

повече

повече

повече

повече

повече

повече

повече