На 04. 04. 23 г. се състоя среща на учениците от четвъртите класове на СУ „ Св. Климент Охридски“ с поетесата на Добруджа – Веселина Атанасова. Децата разбраха, че по текст на нейно стихотворение има песен,
публикувана в читанката за втори клас, че стиховете ѝ са печелили и продължават да печелят престижни награди, че сценарият на мюзикъла „Пепеляшка супер стар“ е неин. Малките Климентовци слушаха със затаен
дъх разказа на поетесата за неликия път на поета, за първото ѝ вдъхновение, за красотата на словото, за способността да подариш на читателя омаята на поезията.
Веселина Атанасова прочете избрани стихотворения, които оставиха децата безмълвни пред таланта ѝ. Бурни аплодисменти съпътстваха всяка творба. Учениците зададоха много въпроси към поетесата, искайки да научат
още и още за книгите ѝ, за темите по които пише и за самата нея.

Накрая Веселина Атанасова пожела на учениците да има и сред тях способни да лекуват душата със стиховете си. Срещата с човек на изкуството винаги е ползотворна и вдъхновяваща. Такава беше и тази среща за децата на училището по изкуствата.