В навечерието на коледните празници ученици от 12. клас на СУ „Св. Климент Охридски” посетиха Административен съд – Добрич. Те проследиха хода на делата от подаването на жалбите до решенията на Съда. Задаваха много въпроси за възможностите за електронно завеждане на жалбите, за начините за обжалване и дори за компютърните програми, с които работи системата на съдилищата. В съдебна зала учениците влязоха в ролята на съдии, прокурор, жалбоподатели и свидетели, разигравайки симулативен съдебен процес.

Може би част от тях избраха бъдещата си професия!