На 19.12.2022 г. в голямата зала на Общинския съвет в Добрич се проведе среща за отчитане на резултатите от проекта „Конференцията за бъдещето на Европа“. В мероприятието участие взеха Йордан Йорданов – кмет на град Добрич, Герман Германов – представител на Търговско- промишлената палата, и Теодор Стойчев – ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. Своите разработки за участие в европейски програми представиха учениците от различни училища и структури в града. Профилът по география от училище СУ „Св. Климент Охридски” се представи с анализ, оценяващ „Трудовите ресурси на ЕС. Проблеми и решения”.
Деница Петрова, Кристин Костадинова и Димитър Калудов под ръководството на г-жа Светлана Николова презентираха част от разработките, направени в часовете. Целта на тази дейност е учениците чрез селекция, анализ и дискусии да се изградят като личности, които не само да откриват и посочват проблемите в обществото, но в същото време да могат да предлагат варианти за тяхното решаване. С гордост отбелязваме, че към направената разработка от нашите единадесетокласници беше проявен интерес. Г-жа Татяна Гичева – ръководител на Европа Директно Добрич, предложи да я изпрати за разглеждане към комисиите в Европейския парламент.