Учениците на СУ „Св. Климент Охридски“ са общински шампиони по футбол – възрастова група 5-7 клас