Mултидисциплинарен урок – състезание “Най-великият художник е природата”

На 27  януари 2023 г. учениците от 10. А клас в СУ „Св. Кл. Охридски“ под ръководството на преподавателя си по география и икономика госпожа Светлана Николова представиха мултидисциплинарния урок – състезание “Най-великият художник е природата”.  В него учебният предмет география беше преплетен с музика, хореография, физическо възпитание и математика. Двата отбора,  девойки и младежи, показаха знания за  природните забележителности в България и тяхното разположение. Снимки от нетолкова известни природни феномени се появяваха като части на пъзел, а подсказките за това в кой регион на страната се намират, бяха дадени от техни съученици под формата на песни и танци от съответната фолклорна област на обекта. След всеки кръг участник от загубилия отбор трябваше да изпълни предизвикателство от различно естество. Публиката на състезанието не само обогати своите знания за красотите на България и богатството на фолклора ни, но и се забавляваше с разнообразните задачи, изпълнявани от загубилите.

Този прекрасен проект се получи благодарение на господин Христо Христов, който направи съпровод с кавал на някои от певците, госпожица Симона Йорданова, която изпя добруджанска песен, а за озвучаването и осветлението съдейства господин Борислав Капитанов.