архивы автора: Иванка Колева


Същественото е невидимо за очите

„ – Какво значи „да опитомиш“?… … ако ме опитомиш, ние ще изпитваме необходимост един от друг. За мен ти ще бъдеш единствен на света. За теб аз ще бъда единствена на света… …в живота ми ще грейне слънце, погледни! Виждаш ли житните ниви ей там? Житните ниви не ми напомнят нищо. И това е

повече

Отлично представяне на нашите зрелостници

  Независимо от обучението в електронна среда зрелостниците от СУ „Свети Климент Охридски“ се представиха отлично на Държавните зрелостни изпити. Те не загубиха мотивация и постигнаха завидни резултати по общообразователните предмети. От явилите се 42 ученици на задължителния изпит по БЕЛ, 9 са с отлична оценка, а 21 с много добър. Общият успех по БЕЛ

повече

Призово място в Националния ученически литературен конкурс „Николай Лилиев“

Ученичката Карина Димитрова от VI „а“ клас е отличена с III място в Националния ученически литературен конкурс „Николай Лилиев“. Организатор на конкурса е XI ОУ „Николай Лилиев“, гр. Стара Загора, със съдействието на РУО – Стара Загора, Община Стара Загора и музей „Литературна Стара Загора“. Конкурсът съпътства ежегодното честване на рождението на старозагорския поет. Целта

повече

Национално Математическо Състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ СЛЕД ПРОВЕРКА ОТ ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ oкончателен протокол

повече