архивы автора: Геновева

Заедно в е-бъдещето

Проект „Заедно в е-бъдещето“ се реализира от училището ни в партньорство с Фондация „Америка за България“ в рамките на конкурс „Онлайн учене“, част от Програма „Следващите 10“. Като крайни продукти, с които да бъде подпомогнат българския учители във всяко едно училище, екипът по Проекта разработи: – шаблон за *трансдисциплинарна интеграция на глобални теми, разгледани през

повече