Фамилия Охридски гостува в Европейския парламент

    В началото на месец декември ученици от 12 “а” клас,  обучаващи се   в профил География и икономика, заедно с учителя им Светлана Николова ще посетят Европейския парламент в Брюксел. Това е признание за двугодишния труд на групата, в която те по иновативен начин усвояват знания  и умения за географската дисциплина и се изграждат като активни европейски и български граждани.

   Под ръководството на госпожа Николова  учениците взеха участие в няколко събития,  свързани с политиките на Европейския съюз и активността на младите хора.  През декември 2022 година на форума Европа Директно „Граждански диалог за бъдещето на Европа“ те представиха демографските проблеми на Европейския съюз.  Темата за Европа  и нейната  зелена политика беше обсъждана на географска дискусия “Кръговата икономика в подкрепа на интелигентните градове“, която се проведе през месец май 2023 г. в  СУ “Свети Климент Охридски”  с участието на ученици от профил География и икономика от СУ “Н. Вапцаров”, град Генерал Тошево.  Младите хора споделиха вижданията си за промените, които трябва да настъпят в техните градове, за да станат привлекателни за живеене. В началото на учебната година учениците участваха в образователен семинар на RESECO България, свързан с правомощията на  местната власт и значението на всеки глас при избори. Във връзка с теми, залегнали в учебните програми,  и по повод на местните избори 2023 г., учениците направиха  и анализираха собствено  социологическо проучване за град Добрич. Паралелно с това  се запознаха и обсъдиха предложенията за младежка политика в програмите на всички кандидат кметове.

   С тази активна дейност беше запознат евродепутатът господин Емил Радев. По негова лична покана учениците от профил География и икономика заедно с техния ръководител – госпожа  Светлана Николова, ще посетят Европейския парламент. В Брюксел те ще се запознаят с дейността и правомощията на Европейския парламент и начина за вземане на решенията в Съюза. Предвидена е работна среща с част от българските евродепутати и посещение на  Парламентариума.  Това посещение ще  стимулира учениците ни  да работят още по-активно за насърчаване на младежката инициативност. На предстоящите през пролетта на 2024 година избори за Европейски парламент се надяваме, че  ще успеят да насърчат голяма част от своите връстници да гласуват, мотивирани от факта, че са разбрали значението на европейските институции, политиките, които се приемат, и отражението им върху българското развитие.