УЧИЛИЩЕ ОХРИДСКИ С ПОКАНА ЗА ГОСТУВАНЕ КЪМ ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

       Ръководният екип на СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Добрич бяха част от най-мащабната до момента Есенна академия на СРСНПБ “ОТново ОТначало” в Боровец. В нея участваха повече от 600 директори и заместник-директори от страната. Дискутираха са теми, свързани с новостите в училищното образование; законодателството и управлението; ролята на изкуствения интелект в образованието, поведението на директора в кризисни ситуации.
Акцент в работната програмата бяха СТЕМ проектите и дигитализацията в образованието с участието на зам.-министъра на образованието Наталия Митева, д-р Александър Ангелов ръководител на Център за творческо обучение, Петя Русинова от екипа на фондация „Заедно в
час“.
      Училище Охридски представи пред г-жа Н. Митева авторски сборник за проектно-базирани урочни единици, за които получи предложения от нея да се включи в платформата „Дигитална раница“. Директорът г-жа С. Димитрова отправи покана към зам.-министъра да гостува в учебното заведение за да демонстрират на практика интегрирани уроци и гъвкави умения в областта на общообразователните предмети и обучението по изкуствата.