УСПЕХЪТ НА ПРОГРАМА „ФУЛБРАЙТ” В СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

За поредна учебна година нашето училище имаше изключителната привилегия да участва в Програма „Фулбрайт”- една от най-престижните образователни инициативи, която подпомага международния обмен на студенти и преподаватели. Тя не само разширява академичните хоризонти на учениците, разбирането и познаването на различните култури, но и оставя траен положителен отпечатък върху институциите, които участват в програмата.

Прайс Тарбът, тазгодишният ни помощник-учител по английски език и стипендиант на Програмата се отличи със своите знания, енергия и ангажираност. На заключителната среща на фулбрайтовите стипендианти, която се проведе от 6 до 9 юни в град Бургас, той сподели своите впечатления от работата си с нашите ученици. В своята емоционална реч изказа благодарност за подкрепата и разказа за приятелствата, които ще помни винаги; за атмосферата в класната стая; за беседите с учениците в неформална среда, клубът по шах и клубът по реч и дебати. В края на своята презентация той отправи вдъхновяващото послание „Study the past, educate the present to fight for a better future”, с което подчерта важността на познаването на историята и опита от миналото, стойността на образованието в настоящето и нуждата от активни усилия за подобряване на бъдещето. Всички ние сме отговорни за изграждането на един по-добър свят чрез разбиране, учене и активни действия. Прайс е завършил история в колежа в Сан Анджело, щата Тексас и сподели, че образованието е негово призвание и е нещото, което го вълнува най-много. Следващата година се връща в САЩ, за да продължи в Харвардския университет в магистърската програма по образование.

СУ „Св. Климент Охридски” е сред тридесетте одобрени институции, които и през следващата учебна 2024-2025 година ще посрещнат своите фулбрайтови стипендианти. Сред тях са  предимно езикови и профилирани гимназии с преподаване на чужди езици. Това е висока оценка за качеството на работата на помощник-учителите и традициите на училище Охридски.

С нетърпение очакваме следващата учебна година и новите възможности, които тя ще ни предложи!