Урок по математика – “ Народно творчество“

Днес, 11.11.2022 година, учениците от 2″Г“ клас при СУ „Свети Климент Охридски“ – град Добрич, посетиха Възрожденското училище в ЕК “ Старият Добрич“.

Децата се пренесоха в миналото и чрез своите знания по математика научиха много за народните занаяти. 
Обещаха да пазят и съхраняват своите корени, както и да уважават труда на хората.