ТОЛЕРАНТЕН = ЧОВЕКОЛЮБИВ

В международния ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА  – 16 ноември,

учениците от СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич, участваха в креативни и творчески дейности. Всички климентовци от начален етап работиха над „Табло на толерантността“, „Цвете на толерантността“ и „Дърво на толерантността“, чрез които им бе дадено пространство да изразят отношението си и споделят знанията си по темата. В изработените табла, с цветя и разноцветни букви бе вплетена символика, олицетворяваща различията между хората – народност, етнос, религия, вяра, духовност, външен вид и характер!

Всички ученици, осъзнаха че светът е изпълнен с толкова различни хора, колкото са цветовете и формите в изработените от децата материали, а това да си толерантен, означава търпимост, разбиране, човеколюбие! 

Учениците от прогимназиален и гимназиален етап, разговаряха над различията и уникалността на всеки един. Гледаха образователни видеа и научиха нови неща за себе си, за другия и затова, че могат да постигнат много повече във взаимоотношенията си, ако говорят и проявяват емпатия.