Танцьор

Приемът за тази паралелка е по документи, след 7 клас. Учениците се обучават 5 години по учебен план, утвърден със Заповед № РД 09 – 4684/01.09.2017 г. на Министъра на МОН. Професионалното направление е „Музикални и сценични изкуства„, а специалността – „Български танци„.

Паралелката е с разширено изучаване на английски език. Професионалната си практика учениците провеждат в ПФА „Добруджа“ гр. Добрич.