Държавен план-прием след 7-ми клас

График за явяване на изпит за проверка на способностите

24.06.2024

25.06.2024

26.06.2024

 


Балообразуване 2024-2025 учебна година

Учебно-изпитна програма за проверка за способностите по:

Хореография

Музика

Изобразително изкуство


Актуална информация относно реда за приемане на ученици с хронични заболявания – 2024 година

Информация-хронично болни ученици -2024 година

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания – Добрич

Приложение № 2 към Списък на хроничните заболявания – Добрич

Списък-заболявания-МЗ-и-МОН 

ЗАПОВЕДИ

Заповед 2048 – проверка на способностите

Заповед 2045 – държавен план-прием


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

Заявление – Проверка на способностите

График за попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране

График за проверка на способностите по музика – 2023 г.

Кандидатстване и прием след 7-ми клас за учебната 2023-2024

Учебно-изпитна-програма-по-изобразително изкуство-прием-след-7-клас

Учебно-изпитна-програма-по-музика-прием-след-7-клас

Балообразуване