Седмица посветена на Деня на будителите

На Деня на будителите учениците от II „В“ клас посветиха цяла
седмица. Работиха по проект и направиха албуми с имената и портретите
на будителите. Научиха песен, посветена на тяхното дело, която изпяха
при представянето на проектите.


В класа гостува поетесата Веселина Атанасова. Тя им разказа за
будителството и неговото значение за народа ни в миналото и сега. Обясни
им кой човек е будител. Сподели с малките ученици как се „раждат“
стихотворенията и как се пишат книги. Прочете им свои прекрасни
стихотворения посветени на Будителите.

Посетиха Възрожденското училище в Етнографски комплекс
„Старият Добрич“. С увлекателна беседа се запознаха с училищния
правилник и учебните пособия в миналото. Научиха и за видните будители
в град Добрич. Рецитираха стихове за България.