Светът през очите на художниците

В третия ден от Климентовата седмица, художниците на Фамилия Охридски показаха, че всяко дете е творец. В организираните ателиета, чрез рисуване се преодоляха границите между бит и душевност.

Денят започна с награждаване на ученици от професионалните паралелки по ,,Графичен дизайн“. В Националния конкурс за рисунка ,,Вълшебният свят на Родопите“, децата бяха удостоени с престижните – първо и второ място.

В големите междучасия, коридорите се изпълниха с разнообразни предизвикателства за всички ученици и учители. В творческите работилници участниците се забавляваха в три направления – класическа тъкан, монотипия и ебру.

На вертикални станове бяха изработени образци на малки котленски и чипровски килими. Достъпна за климентовци се оказа и монотипията, като графична техника  за отпечатване на единствено изображение от рисунка. Тя се изпълнява с маслени бои върху твърда повърхност. Най-голяма активност предизвика японската техника за рисуване Суминагаши или Ебру. Рисунките на творците се пренесоха от водната повърхност върху хартия и плат.

По проект „Да съхраним българското“ малките творци изработиха пана с шевици от капачки, украса на глинени съдове и стилизирани букви на своите класове.

Климентовци, с голямо старание и предизвикателство, посрещнаха интересните творчески работилници на нашите малки и големи художници. Забавляваха се и твориха с огромно удоволствие. Откриха нови вдъхновения за по-красив и истински мироглед.

Утре изненадите продължават с деня на самоуправлението и два концерта, посветени на патрона на училището.