Светли празнични дни ви пожелава училище „Св. Климент Охридски“!