Ръководство

МАРИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

                     Директор 

Учебна 2021 – 2022 година

Заместник-директори
Име, презиме, фамилия Длъжност
Валентина Борисова Георгиева Заместник-директор, учебна дейност
Силвия Павлова Димитрова Заместник-директор, учебна дейност
Юлияна Михайлова Герасимова Заместник-директор, учебна дейност