Ръководство

Силвия Павлова Димитрова

                     Директор 

Учебна 2022 – 2023 година

Заместник-директори
Име, презиме, фамилия Длъжност
Валентина Борисова Георгиева Заместник-директор, учебна дейност
Юлияна Михайлова Герасимова Заместник-директор, учебна дейност