Профил „Музика“

Профил ,,Mузика” предлага индивидуално обучение по класически и народни инструменти; народно, класическо, поп и джаз пеене, компютърна обработка на звук и студийни техники за запис с приложение в радио, филмово и телевизионно творчество от I до XII клас.

Паралелно със специалните и общообразователните дисциплини интензивно се изучава английски език след прием  в профил „Музика“след VII клас.

Възможност за пълноценно развитие на децата и за сценичната им изява дават училищните вокални, инструментални и танцови формации.

Специалистите ни работят в сътрудничество с АМТИИ – Пловдив, МА НБУ – София, ВСУ ,,Черноризец Храбър” – Варна и международни асоциации в областта на изкуството.