Профил „Изобразително изкуство“

Профилираното обучение по изобразително изкуство се осъществява в специализирани кабинети по изобразителни дейности и графичен дизайн, отговарящи на съвременните изисквания за функционална и естетична работна среда.

Творческият процес развива таланта на децата по изящни изкуства, приложни изкуства, компютърна графика и уеб дизайн.

Интензивно се изучава английски език.

Творбите на наши ученици получават признание в национални и международни конкурси в Румъния, САЩ, Турция, Швейцария, Израел.

Нашите възпитаници пътуват по света като истински посланици на богатото културно и музикално наследство на България.