Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ на гости в СУ „Св. Климент Охридски“

Дългогодишното партньорство между Ансамбъл „Добруджа“ и нашето училище бе увенчано с два образователни концерта, инициирани от ръководствата на двете институции. Главният художествен ръководител на ансамбъла – Стоян Господинов, увлекателно разказа на малки и големи климентовци какво е „ансамбъл“, от колко звена се състои, и че в нашия град има два такива ансамбъла: Професионален ансамбъл „Добруджа“ и Ансамбъл „Сборенка“ от СУ „Св. Климент Охридски“.

Интересно беше на публиката да разбере какви са спецификите на фолклора от различните етнографски области в България и да види това показано на сцената от прекрасните артисти на ансамбъла. А ние сме горди, че голяма част от колектива на ансамбъл „Добруджа“ са възпитаници на Фамилия „Охридски“.

Благодарим за високия професионализъм! Благодарим за дългогодишното сътрудничество!
Надяваме се то да продължи и в бъдеще!