ПРОВЕДЕНА СРЕЩА

На 17.10.2023 г. се проведе среща на третокласниците от СУ“ Св. Климент Охридски“ с представители на Първо РУ на гр. Добрич. Инспектор Радослав Кателиев и инспектор Диян Димитров представиха „Практически препоръки за безопасност на пътя за учебната 2023/24 г. Припомниха основните правила за движение на пешеходците и правилата за движение с велосипед. Третокласниците проявиха активност и любознателност, задаваха въпроси с практическа насоченост. Затвърдиха знанията си чрез сюжетно ролевите игри „Направи се видим“ и „Помни“. Накрая помолиха за автографи.