Прием на ученици за първи клас

Често задавани въпроси

Заявление за постъпване в първи клас -> подава се на място в училище

Електронно заявление за постъпване в първи клас