ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС НА 27.11.2023 г.

Във връзка с решение на Областния щаб при бедствия и аварии, всички училища от град Добрич преминават в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) на 27.11.2023 г. по следния график:

1 учебен час – 8.00 ч.

2 учебен час – 8.50 ч.

3 учебен час – 9.40 ч.

4 учебен час – 10.40 ч.

5 учебен час – 11.30 ч.

6 учебен час – 12.20 ч.

7 учебен час – 13.10 ч.

8 учебен час – 14.00 ч.

9 учебен час – 14.50 ч.