ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

След месеци на усилен труд, упоритост, много прочетени и изписани страници, най-после дойде Празника на буквите! 
Малките първокласници в СУ „Св. Климент Охридски“ от град Добрич гордо заявиха, че вече са грамотни, могат да четат и пишат.
 
 

 
 
С пожелание за повече моменти на гордост, радост и споделени усмивки, малките ученици получиха своите читанки и продължават по пътя на знанието!