Отбелязваме 3ти декември, Международен ден на хората с увреждания, със симулативни игри и образователни беседи

По повод 3ти декември – Международния ден на хората с увреждания, в училище СУ „Св. Климент Охридски“ се проведоха образователни беседи и симулативни дейности, организирани от екипа за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици, в които взеха участие учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап. Така децата получиха бегла представа пред какви трудности се изправят в ежедневието си хората с увреждания и обучителни затруднения, като дислексия и синдром на дефицит на вниманието, с или без хиперактивност.

Децата писаха под диктовка, докато спонтанно се появяваха шумове на детска глъчка, щракане на химикал, звънец и шепот. Така те успяха да „обуят обувките“ на хора със Синдром на дефицит на вниманието и споделиха, че е било почти невъзможно да се съсредоточат върху гласът на госпожата и да пишат под диктовка.

Опитаха се да четат текст, който бе симулативен пример за начина, по който децата и възрастните с дислексия виждат буквите и редовете.

Опитаха да се придвижат с инвалидна количка. 

Видяха нагледно как се пише на Брайл, чрез специална матрица наречена „стилус“. Научиха и няколко фрази на жестомимичен език. 

В последния ноемврийски ден ученици от гимназиален етап присъстваха на беседа с Кристина Димитрова – координатор на Национална потребителна кооперация на слепите в България за град Добрич и Георги Кирилов – член на управителния съвет на Сдружение на инвалидите в град Добрич. 

Климентовци останаха силно развълнувани и впечатлени от наученото.

Учим се на приемане и емпатия! Учим се да бъдем толерантни и уважителни! Учим се да не делим хората, защото това е начинът да УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО!