Обществен съвет към СУ „Свети Климент Охридски“

 

Заповед – Обществен съвет – 11.01.24 г.

Протокол №1

Покана за Обществен съвет

 

Заповед Обществен съвет

Покана Обществен съвет

 

Председател на обществен съвет:

Ивайло Калчев – родител на ученик от 8 А клас

Членове:

  1. Николай Желев – представител на Община – град Добрич
  2. Генади Ганчев – общественик, бивш възпитаник на училището
  3. Светлана Василева – родител на ученик от 4 А 

Резервни членове:

  1. Петър Петров – родител на ученик от 4 В клас
  2. Снежа Вачева – представител на Община – град Добрич