Обществен съвет към СУ „Свети Климент Охридски“

Председател на обществен съвет:

Ивайло Калчев – родител от 6 А клас

Членове:

  1. Николай Желев – представител на ПРБК
  2. Стоян Господинов – главен художествен ръководител на фолклорен ансамбъл „Добруджа“
  3. Генади Ганчев – общественик, бивш ученик на училището
  4. Светлана Василева – родител от 2 А и 10 А клас
  5. Жанета Господинова – родител от 2 Б клас
  6. Диана Димитрова – родител от 10 В клас

Резервни членове:

  1. Петър Петров – родител от 2 В клас
  2. Евелина Калева – родител от 2 А и 12 Б клас