НЕЗАЕТО МЯСТО – ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ИНФОРМИРА, ЧЕ СЛЕД ПЪРВО И ВТОРО КЛАСИРАНЕ – ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г. ИМА ЕДНО НЕЗАЕТО МЯСТО.
ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ КАТО ПОДАДЕТЕ НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ 27.06. 2023 г. ДО 05.07.2023 г.
ПОДБОРЪТ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПО ДОКУМЕНТИ.
РЕЗУЛТАТЪТ ОТ КЛАСИРАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН НА 06.07.2023 г.