Националната конференция по гражданско образование „Семейство- училище- общество”

Две важни събития, посветени на гражданското образование, вълнуваха СУ „Св. Климент Охридски“ тези седмици.
Първото събитие е провеждането на Националната конференция по гражданско образование „Семейство- училище- общество“.
За девета поредна  година СУ „Св. Климент  Охридски“  бе организатор и домакин  на Националната конференция по гражданско образование „Семейство- училище- общество”, част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците към МОН.   След три години  Конференцията се проведе присъствено.  Срещата между  ръководителите, участниците и организаторите беше вълнуваща. 
Изпратените творби, в шестте категории – есе/разказ, проект, презентация, драматизация , филм, рисунка и плакат, и в трите възрастови групи, бяха над 400 от 59 населени места от всички краища на страната.  До заключителния етап достигнаха  135 творби от трите възрастови групи. Участващите са от  40  училища от цялата страна. 
Конференцията беше открита от директора на  СУ „Св. Климент  Охридски“   – Силвия Димитрова. Поздравления към участниците представиха Здравко Здравков – областен управител на Добрич и Светлана Василева – началник на РУО – Добрич. Откриването на Конференцията беше съпроводено с  емоционален  музикален и танцов поздрав към участниците.  
Заседанията на трите възрастови групи се проведоха на 22.04.23г.        
Представените  творби са с много силни и въздействащи послания. Младите творци изложиха  разсъжденията си  по актуални  проблеми на обществото, свързани с любовта, възпитанието, толерантността, домашното насилие, съхранение на националната памет, екология и много други. Те представиха и вижданията  си  на млади граждани, желаещи да участват в променяната  света по един хуманен и устойчив начин. 
Наградените произведения  в трите възрастови групи са 67.                                         
Членовете на журито са видни представители на научните  и културни  среди в страната –  проф. д-р Димитрина Каменова, проф. д.п.н. Николай Колишев, Светлана Василева – началник на РУО, гр. Добрич; Димитър Дуков- журналист и общественик, доц. д-р Станислава Минева- съавтор на учебници по гражданско образование,  д-р Кремена Митева – директор на Дом – паметник “Йордан Йовков“, Теодора Денкова – директор  на  РБ ”Дора Габе”, Здравка Добруджанска – РУО, гр. Добрич .                 

Всички участници и ръководители, класирани на заключителния етап, получават сертификат, а отличилите се – грамоти и медали.


Деветото издание на Националната конференция по гражданско образование доказа отново, че младите хора имат нужда от такива форуми, за да представят идеите си и да бъдат възприети като  важен фактор за положителната промяна в обществото.
Освен темата, общото в двете събития е отличното представяне на две ученички от училище – Андриана Уллах , 11.В, и Магдалена Георгиева , 4.Б.
При участието си на НУКГО -Добрич двете момичета бяха оценени за идеите и отличното си представяне и получиха грамоти и медали за проектите си –„Живо минало за живо бъдеще“ и „Екологичен отпечатък“.
Седмица по-късно защитиха позициите си при представянето си в Националната олимпиада по гражданско образование, гр. Силистра, където впечатлиха комисията и заслужено получиха максимален брой точки- 100, на защитата на проектите! Адриана стана и лауреат на олимпиадата и получи оценка 6.00.

 

Поздравяваме двете момичета и техните ръководители – Димитър Димитров и Иванка Стоянова.
За поредна година ученици от СУ “Св. Климент Охридски” достойно представиха училището и областта на национално ниво в сферата на гражданското образование!