Мотивационна среща на 2 клас

Днес всички ученици от 2 клас в СУ „Св. Климент Охридски“, бяха активни участници в мотивационна среща на тема: „Познаваме ли България?“, проведена в Общински младежки център „Захари Стоянов“ – град Добрич.

Целта на мотивационната среща бе – да се провокира интереса на децата към културно-историческото наследство и природните забележителности на нашата страна. Акцентира се върху обогатяване на познанията за нашата история, паметниците на древни култури и природните феномени. Наблегна се върху повишаване на националното самочувствие и любовта към родината.

Учениците получиха и награди, свързани с представената тема. Малките родолюбци обещаха, че с интерес и любознателност ще се включат и в други мероприятия, организирани от Общински младежки център „Захари Стоянов“- град Добрич.