Младежки форум „Нашият будител“, 27.10.2022 г

В навечерието на Деня на будителя, Младежки център – Добрич организира  форум „Нашият будител“. Част от тази прекрасна инициатива бе и 11 ,,а”клас. 

Ученици от различни училища направиха отлично представяне на едни от най-силните личности в нашето минало.

Участваха и в образователни предизвикателства за екипност, знания и бързина. 

Талантливият екип от 11,,а” презентира живота и делото на Св. Климент Охридски. Поздравления за будителския дух, който носите! 

Честит празник, Фамилия Охридски!