Майсторски клас по иконопис

     На 06.02.2023 г. се проведе Демонстрационно събитие „Майсторски клас по иконопис‘‘ по проект „Туризъм, културно наследство и креативност“ с подкрепата на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020‘‘.
    Основната цел на проекта е развитие на творчески туризъм на база местното културно наследство. НПО “Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“ покани шест деца от „СУ СВ. Климент Охридски“ за участие в събитието.
    Павлин Пенев-художник иконописец и реставратор, запозна участниците с основните характеристики на православната иконографска традиция на различните школи и регионално обусловени спецификати.


    Учениците от 12в клас имаха възможност за самостоятелна изработка на икона.