Национална конференция „Семейство – училище – общество“

 Уважаеми участници в заключителния етап на VIII Национална конференция по гражданско образование, 

 Уведомяваме Ви, че  заключителният етап ще  се проведе дистанционно.

Работите на класираните в първа и втора възрастова група ще бъдат оценени  от жури, без да се представят. 

Представянето на творбите на учениците  ще се осъществи във виртуалното пространство само в трета възрастова група . При своето дистанционно участие  екипът  е необходимо да  бъде подпомаган от техническо лице или от информатика на съответната институция и от учител.

Конференцията   ще се проведе по график 29. и 30. 04. 2022 г., но  дистанционно чрез платформата Google Meet (учениците няма да пътуват до гр. Добрич, СУ “Св. Климент Охридски“)

Отличените в трите възрастови групи ще бъдат съобщени след приключване на  представянето на всички участници.

Грамотите, медалите и купите на отличените ще бъдат изпратени  до училищата.

Класирани рисунки 2022

Допуснати до заключителен етап -1 група-2022

Допуснати до заключителнен етап – 2 група-2022

Допуснати до заключителнен етап – 3 група-2022

 

На 30.04.22г., за осма  поредна година, училището ни бе организатор и домакин  на Националната конференция по гражданско образование „Семейство, училище, общество”, част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците към МОН. Провеждането на форума беше неприсъствено. Изданието се радваше на много участници.                                                                                                                                        Изпратените творби, в петте категории – есе/разказ, проект, презентация, драматизация, рисунка и плакат, и в трите възрастови групи, бяха над 250 от 55 населени места от всички краища на страната.  До заключителния етап достигнаха  90 творби от 43 училища от трите възрастови групи.     

Изпратените творби са отлично подготвени, с много силни и въздействащи послания. Младите творци представиха разсъжденията си както  по актуални  проблеми на обществото, свързани с любовта, възпитанието, толерантността, медийна грамотност, екология  и много други, така и вижданията  си  като млади граждани да променят света по един хуманен и устойчив начин. 

Единствената среща, която се състоя, беше  между участниците  от трета възрастова група и членовете на журито. Срещата беше онлайн.  

Наградените произведения  в трите възрастови групи са 67.     

Членовете на журито са видни представители на научните  и културни  среди в страната –  проф. д-р Димитрина Каменова, проф. д.п.н. Николай Колишев, Светлана Василева – началник на РУО, гр.Добрич; Димитър Дуков- журналист и общественик, доц. д-р Станислава Минева- съавтор на учебници по гражданско образование,  д-р Кремена Митева – директор на Дом -паметник “Йордан Йовков“, Теодора Денкова – директор  на  РБ ”Дора Габе”, Здравка Добруджанска – РУО, гр. Добрич .         

                                                                                            

Всички участници и ръководители, класирани на заключителния етап, получават сертификат, а отличилите се – грамоти и медали.

Осмото издание на Националната конференция по гражданско образование доказа отново, че младите хора имат нужда от такива форуми, за да бъдат чути и да бъдат възприети като  важен фактор за положителната промяна в обществото.      

 

КЛАСИРАНЕ – ПРОТОКОЛИ:

ПРОТОКОЛ – ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПРОТОКОЛ – ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПРОТОКОЛ – ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПРОТОКОЛ -рисунки-2022