Национална ученическа конференция по ГО „Семейство – училище – общество“

X. Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ – 19. – 20.04.2024 година.

Конференция-регламент-2024


УЧАСТНИЦИ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ЕТАП  НА X НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ /19.-20.04.2024 г./ – „СЕМЕЙСТВО – УЧИЛИЩЕ – ОБЩЕСТВО“

Участници в заключителния етап – 1 група-2024

Протокол рисунка 2024

Участници в заключителния етап – 2 група-2024

Участници в заключителния етап – 3 група-2024


РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП НА X КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ „СЕМЕЙСТВО – УЧИЛИЩЕ – ОБЩЕСТВО“

ПРОТОКОЛ – ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПРОТОКОЛ – ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПРОТОКОЛ – ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПРОТОКОЛ-РИСУНКА