Конкурс на тема „Лого за печат на Методично обединение Обществени науки и Гражданско образование“

В училището по изкуствата се проведе конкурс на тема „Лого за печат на Методично обединение Обществени науки и Гражданско образование“. Включиха се ученици от различни възрасти, занимаващи се с различни изкуства. Комисията беше изключително затруднена и затова избра двама победители: Виктор Желязков от 8А Профил Музика  и Ралица Иванова от 10 Б Професия Графичен дизайн. Логото на Виктор ще бъде използвано за изработване на  печат на обединението, а на Ралица за отличителен знак на МО по ОНГО.