КЛИМЕНТОВЦИ, ОБЕДИНЕНИ ОТ МОТОТО „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

     С Ден за ученическо самоуправление бе сложено началото на празничната Климентова седмица в чест на патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски“ – град Добрич.

  Денят започна с посланието „Успяваме заедно“, изписано на малките подаръчета, които получи всеки на прага на любимото училище. Идеята бе реализирана от професионалните паралелки „Графичен дизайнер“ и това зарадва всички ученици, учители и служители.

    Над 130 ученици се включиха с голямо желание и отговорност като учители, охранители, медицински лица, помощен персонал, психолози и директори.

  В разказите на участвалите имаше много възторг и вълнение, много емоции, предизвикани от новата роля и новите предизвикателства за всеки.

   „Влизане в обувките на другия“, лично удовлетворение и ентусиазъм, това донесе Понеделникът на самоуправлението. Убедени сме, че сред участниците са бъдещите учители и последователи на родолюбивото дело на патрона Св. Климент Охридски.

  Друго важно събитие на деня беше Майсторският клас по сценично поведение и вокални техники за поп и джаз изпълнителите в училище, проведено с д-р Мартин Кърнолски, изключителен професионалист, музикант и композитор.

 Стремежът към възпитаване на ценности, амбиция за развитие на собствения талант, любов към изкуството, отговорно отношение към поетите ангажименти, инициатива – това е смисълът на дни като днешния.