ИНТЕРАКТИВЕН УРОК НА ТЕМА „ЗЛАТЕН ВЕК“ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ИСТОРИЯ, ХОРЕОГРАФИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

На 18.11.2022 г., в училището по изкуствата СУ „Св. Климент Охридски”, се проведе интерактивен урок в 10 „Б“ клас на тема: „Златен век“. Целта на урока беше да се проследи част от културното наследство на българите. Представени бяха материалната и духовната култура на българския народ от езическия и от християнския период на Средновековна България. Облечени в костюми, изработени от самите тях, учениците разказаха за тракийските обичаи – нестинари и кукери, прабългарските съкровища от Над Сен Миклош и Малая Перешчепина, както и за изкуствата на Златния век – миниатюра и калиграфия, ювелирно майсторство и преславска рисувана керамика. Гимназистите говориха за влезлите в списъка на ЮНЕСКО изкуства, превърнали се в отличителен знак на българското и разпространени в Европа и представиха  миниатюри, и керамични плочки, както и красивите букви на старобългарската глаголица, изработени от самите тях. Горди сме с нашите ученици и сме сигурни, че ще запазим българските обичаи, занаяти и изкуства и ще ги предадем на следващите поколения.