Изработихме с много любов и уважение този проект за вас, скъпи учители на СУ „Св. Климент Охридски“!