ИЗЛОЖБА „ТВОРИМ ЗАЕДНО“

ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

На 29 март в уютното изложбено пространство на втори етаж в СУ „Свети Климент Охридски“ се откри изложба под надслов „Творим заедно“. Изложба, която ни разказва специална история. История за дарбата, красивия вътрешния свят на най – специалните деца, тези със специални образователни потребности. Участват деца от различна възраст: първи клас Христина, пети клас – Александра, десети клас – Умут, единадесети – Недислав и дванадесети клас Деян Петров и Добромир . Разнообразие както на възрастови групи, така и на изобразителни техники и послание. Тези уникални деца са сред нас наистина със специално послание – да помогнем, да разберем, да дадем подкрепа, внимание, търпение. Изкуството е най–благодатната сфера за споделено емоционално преживяване и общуване с доверие. Музиката, танците, изобразителните изкуства дават възможност за достигане до най–дълбоките кътчета на детската душа. Много често децата със специални образователни потребности не успяват да изразят с думи това, което чувстват и преживяват. И тук идват възможностите на мелодията, ритъма, цветовете, формите, боите и четките да разкрият потиснати емоции, мечти, тревоги, обърканост или неосъзнати състояния . Нашите деца са ни разкрили своя свят чрез живописни и графични техники, сложни фигурални и абстрактни композиции, съществуващи и нереални образи, красиви цветя, птици, фантастични светове, може би по–привлекателни за изострената чувствителност на децата със специални потребности.

Много радостен факт за всички колеги е че Александра, Добромир и Деян Петров са носители на престижни награди от национални конкурси за детска рисунка, което ни доказва, че изобразителното изкуство е област, в която те се чувстват добре и могат да разкрият себе си.

Между изискванията на наредби, стандарти, строги процедури стоят едни раними, чувствителни деца със своите чувства и копнеж за разбиране. Да ги приемем с търпение и съпричастност е най–голямото професионално, лично предизвикателство и урок.