Изложба-концерт по случай завършването на випуск 2024 година