ЗЕМЯТА – МОЯ, ТВОЯ, НАША!

22 април – Международният ден на Земята, отбелязван от половин милиард души, обединява хората на планетата в защита на околната среда.

По този повод учениците от 3. клас на СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Добрич се включиха в инициативата от дейности по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ BGENVIRONMENT-3.001-0006-C01, който е финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. Общата стойност на проекта възлиза на 382 883.26 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 344 594.94 лв., съфинансирането от страна на бенефициента е в размер на 38 288.32 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.

В седмицата 18 – 21 април учениците осъществиха  различни активности, свързани с опазването на Земята –  презентации и изработка на макети, картички и  баджове, дискусии под мотото „Земята – моя, твоя, наша“. Седмицата завърши с „Еко-ревю“, в което представиха атрактивни и оригинални саморъчно изработени костюми от отпадъчни материали. Всички  получиха награди за проявеното творчество.

Следват допълнителни дейности и  ролеви игри, в периода 24 – 28 април, под надслов „Инвестирай в своята планета“. Третокласниците ще дискутират по проблемите на климатичните промени, глобалното затопляне, замърсяване на въздух, почва и води и необходимостта от рециклиране на отпадъците.

Всички инициативи водят до повишаване информираността и отговорността на всеки, защото Земята е нашият общ дом. Тя е МОЯ, ТВОЯ, НАША!