„ЗЕМЯТА Е НАШИЯТ ОБЩ ДОМ”

Под това мото премина днешният ден за учениците от 1. Б клас. Възпитаниците на учителите Иванка Стоянова и Деян Боев знаят, че опазването на Земята и нейната природа е мисия на цялото общество, дори и на най- малките.

Днес, в Международния ден на Земята, гост на малките Климентовци беше Михаил Илиев- отговорник за природозащитните дейности към  БДЗП. Той ги запозна както със защитените птици в нашия регион, така и  с промените, които настъпват в природата след човешката намеса и действията, които можем да предприемем, за да запазим Земята. Г- н Илиев беше приготвил и няколко игри с екологична тематика.

Така обогатени с нови знания,  игри и  закачки неусетно премина този урок по екологично възпитание.

Малките първокласници предадоха на лектора цяла кошница с ябълки, които той, като техен  посланик, да отнесе в ЦЗПЖ – гр. Добрич, за животните, които се намират на неговата територия.