Заповед за провеждане на задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по професия „Танцьор“ – част по практика на професията. Сесия август – септември, 2022 година.