ЗАПОВЕД за провеждане на задължителен държавен изпит – част по практика на професия „Танцьор“