Заедно в е-бъдещето

Проект „Заедно в е-бъдещето“ се реализира от училището ни в партньорство с Фондация „Америка за България“ в рамките на конкурс „Онлайн учене“, част от Програма „Следващите 10“.

Като крайни продукти, с които да бъде подпомогнат българския учители във всяко едно училище, екипът по Проекта разработи:

– шаблон за *трансдисциплинарна интеграция на глобални теми, разгледани през призмата на няколко учебни предмета. Това се случва чрез проектно (проблемно)-базирани урочни единици;

– „Пътеводител в смесеното и електронно обучение: (хартиен носител) съдържащ разработени интегрирани уроци, както следва: 5 клас – 8 урока; 6 клас – 7 урока; 9 клас – 14 урока; 10 клас – 7 урока. Урочните единици могат да бъдат намерени и в настоящия сайт в меню: Интегрирани уроци

– шаблон за рубрики/критерии, описващи области (компетенции), които ще бъдат оценявани, вкл. и различните нива на усвояването им.

– Google сайт за по-лесен и удобен достъп на гореизброените крайни продукти.

Повече за Проекта, както и готови ресурси можете да откриете на следния адрес: –> Кликни тук <–