Документи

ЗАПОВЕД-изпити-ученици-самостоятелна форма на обучение

График учебно време 2021-22

Разписание часове ОРЕС

Форми на обучение 2021-2022

СТРАТЕГИЯ 2021 – 2025 г

Правилник за дейността на училището

УУП РП – изобразително изкуство 1 клас

УУП РП – изобразително изкуство 2, 3, 4 клас

УУП РП – изобразително изкуство 5 клас

УУП РП – изобразително изкуство 6, 7 клас

УУП РП – музика 1 клас

УУП РП – музика 2, 3, 4 клас

УУП РП – музика 5 клас

УУП РП – музика 8, 9, 10 клас

УУП РП – хореография 1 клас

УУП РП – хореография 2, 3, 4 клас

УУП РП – хореография 5 клас

УУП РП – хореография 6, 7 клас

УУП профил ИИ 12 в клас

УУП профил музика 11 а

УУП профил музика 12 а клас

Учебен план Професия Графичен дизайнер

Учебен план Професия Танцьор

Годишен план 2021-2022

Свободни места в паралелките

Становище от РУО за прием в 1 клас

Програма за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за учене

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2021-2022 г

Дневен режим 2021-2022

https://mon.bg/bg/100104 /Държавни Образователни Стандарти/