Документи

График за провеждане на час на класа, втори час на класа и консултации за II срок на учебната 2022-2023 г.

 

График VIII- XII клас за провеждане на контролни и класни

График V-VII клас за провеждане на контролни и класни

График I- IV клас за провеждане на контролни

 

Свободни места в паралелките към 27.02.2023 г.

0800015 Седмично разписание 2-ри срок

0800015 График за дежурство на учителите – втори срок на учебната 2022-2023 г.

0800015 Организация на учебния ден

Правила за използване на електронен дневник

График за провеждане на контролни и класни работи за първия срок на учебната 2022-2023 година

Стипендии-I срок, 2022-2023

свободни места в паралелките (1)

Годишен план за дейността на институцията 2022-2023 учебна година

Организация на учебния ден за 1 срок на 2022-2023 учебна година

Правилник за дейността на институцията

Програма за повишаване качеството на образованието и обучението

Програма за превенция ранното напускане на училище 2022-2023 учебна година

Програма за предоставяне равни възможности за учене на ученици от уязвими групи 2022-2023

 

0800015 УП 1, 2 клас РП ИИ

0800015 УП 1, 2 клас РП музика

0800015 УП 1, 2 клас РП хореография

0800015 УП 3, 4 клас РП ИИ

0800015 УП 3, 4 клас РП музика

0800015 УП 3, 4 клас РП хореография

0800015 УП 5 клас РП ИИ

0800015 УП 5 клас РП музика

0800015 УП 5 клас РП хореография

0800015 УП 6 клас РП ИИ

0800015 УП 6 клас РП музика

0800015 УП 6 клас РП хореография

0800015 УП 7 клас РП ИИ

0800015 УП 7 клас РП музика

0800015 УП 7 клас РП хореография

0800015 УП клас Професия танцьор 8, 9, 10

0800015 УП Професия Графичен дизайнер 8-12 клас

0800015 УП Професия танцьор 11 клас

0800015 УП Професия танцьор 12 клас

0800015 УП Профил музика 8, 9, 10 клас

0800015 УП Профил музика 11 клас

0800015 УП Профил музика 12 клас

 

Форми на обучение 2022-2023

ЗАПОВЕД-изпити-ученици-самостоятелна форма на обучение

СТРАТЕГИЯ 2021 – 2025 г

 

https://mon.bg/bg/100104 /Държавни Образователни Стандарти/