Документи

Стипендии-I срок, 2022-2023

свободни места в паралелките (1)

Годишен план за дейността на институцията 2022-2023 учебна година

Организация на учебния ден за 1 срок на 2022-2023 учебна година

Правилник за дейността на институцията

Програма за повишаване качеството на образованието и обучението

Програма за превенция ранното напускане на училище 2022-2023 учебна година

Програма за предоставяне равни възможности за учене на ученици от уязвими групи 2022-2023

 

0800015 УП 1, 2 клас РП ИИ

0800015 УП 1, 2 клас РП музика

0800015 УП 1, 2 клас РП хореография

0800015 УП 3, 4 клас РП ИИ

0800015 УП 3, 4 клас РП музика

0800015 УП 3, 4 клас РП хореография

0800015 УП 5 клас РП ИИ

0800015 УП 5 клас РП музика

0800015 УП 5 клас РП хореография

0800015 УП 6 клас РП ИИ

0800015 УП 6 клас РП музика

0800015 УП 6 клас РП хореография

0800015 УП 7 клас РП ИИ

0800015 УП 7 клас РП музика

0800015 УП 7 клас РП хореография

0800015 УП клас Професия танцьор 8, 9, 10 – Copy

0800015 УП клас Професия танцьор 8, 9, 10

0800015 УП Професия Графичен дизайнер 8-12 клас – Copy

0800015 УП Професия Графичен дизайнер 8-12 клас

0800015 УП Професия танцьор 11 клас

0800015 УП Професия танцьор 12 клас

0800015 УП Профил музика 8, 9, 10 клас

0800015 УП Профил музика 11 клас

0800015 УП Профил музика 12 клас

 

Форми на обучение 2022-2023

ЗАПОВЕД-изпити-ученици-самостоятелна форма на обучение

СТРАТЕГИЯ 2021 – 2025 г

 

https://mon.bg/bg/100104 /Държавни Образователни Стандарти/