ДЗИ

Дати за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 2023-2024 година

Заповед 2047 – учебно време

Заповед 2046 – ДЗИ


Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/Abiturienti-plashtat-zdravnite-si-osigurovki-prez-letnite-meseci

Списък на допуснатите ученици до защита на дипломен проект

Правила за информационна сигурност ДЗИ 2023

Инструктаж консултант ЧЕ ДЗИ 2023

Инструктаж консултант СОП ДЗИ 2023

Инструктаж квестор ДЗИ 2023

Инструктаж зрелостник ДЗИ 2023


Заповед – определяне дати на ДЗИ-ЗДИППК практика и професия

Заповед-комисия за организация и провеждане на изпити за придобиване на ПК професия ,,Графичен дизайн“

Заповед-начин за явяване-ДЗИ

График-ДЗИ за учебната 2022-2023

Национална изпитна програма_2120501_Български танци

Национална изпитна програма_2130701_Гафичен дизайн

1-Модел с изпитни теми-ДЗИ-професия

2-Модел с писмен тест-ДЗИ-професия

3-Модел с дипломен проект-ДЗИ-професия