Ден на ученическо самоуправление

Ден на ученическо самоуправление беше  празничният четвъртък, част от инициативите  по повод патронния празник на училището ни.

124 ученици се включиха с много желание и отговорно отношение като учители, охранители, медицински лица, помощен персонал, психолози и директори.

С вълнение и възторг бяха изпълнени разказите на учениците от срещата с новата им роля.

Класовете, в чиито часове имаше заместващи учители, изразиха желание тази дейност да се повтаря през годината.

 

“Влизане в обувките на другия”, промяна на нагласата, лично удовлетворение, вдъхновение и може би бъдещи учители имаше в празничния четвъртък от Климентовата седмица.