ДА ПОМОГНЕМ НА ЖАНИ!

С благородна кауза започнаха дейностите на Ученическия съвет в училище. За много кратък срок учениците организираха и проведоха кампания за събиране на средства в подкрепа на лечението на Жани. Подготвиха и благотворителен базар.

 

В кампанията се включиха всички ученици от училище, родители, учители, служители. Благодарности към всички, дарили средства!
Общата сума, която заедно успяхме да съберем е 1731,00лв. , като 150лв. са от благотворителния базар.
Надеждата и съпричастността на училищната ни общност са водещи в тази кампания!
Необходимата сума за лечението на лъчезарната Жани, е 130 000лв.
Убедени сме, че скоро тя ще е събрана, за да може Жани да се радва на всички моменти, за които си струва!

 

https://pavelandreev.bg/campaign/zaedno-za-zani