СЪОБЩЕНИЕ

Тържественото откриване на новата учебна година в училище „Св. Климент Охридски“ е на 15.09.2022 г., от 9.00 часа, в двора на училището.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Класните ръководители на учениците от I до VII клас ще ги уведомят за медицинските прегледи.